Medlemskab

Indmeldelsesblanket

Denne Indmeldelsesblanket er ikke en online formular.

Kære elev udfyld venligst alle felter.

Alm. Medlemskab 3 mdr : BØRNEHOLD 5 – 7 år : 1000 kr ____

Alm. Medlemskab 3 mdr: BØRNEHOLD 8 – 13 år : 1000 kr ____

Alm. Medlemskab 3 mdr: BJJ – Brasiliansk Jiu Jitsu : 1400 kr ____

 

Læs venligst regler og betingelser grundigt igennem.

Jeg søger hermed optagelse som elev i Helsingør Kampsport Center og er indforstået med følgende: Uddannelsesaftalen er gyldig fra dags dato og er bindende for det aftalte tidsrum.

Al træning foregår på eget ansvar. Vi påtager os intet ansvar for skader på personer eller ejendele i og uden for træningslokalet. Værdigenstande medbringes på eget ansvar i hele bygningen.

Jeg er indforstået med at jeg kun må bruge de lærte teknikker inden for den lovlige nødværge. Betalingsaftalen er fortløbende og kan KUN opsiges skriftligt med underskrift (ikke e-mail eller telefon). Ved opsigelse skal der varsles 1 måned før det ønskede ophør af aftalen.

Varselsperioden starter fra førstkommende måneds begyndelse, da der ikke gives refundering af ikke afsluttede måneder.

Uddannelsesaftalen er at eleven binder sig for 3 måneder og er obligatorisk også ved sygdom, ferie, flytning, uddannelse osv. (med enkelte undtagelser) man kan sætte det i bero, i 1 fuld mdr om året, Jeg er endvidere indforstået med at uddannelsesaftalen er løbende og at man hver kontingent periode binder sig for 3 nye mdr.

Hvis denne opsiges før det aftalte tidsrum har vi ret til at indkræve det resterende beløb.

Misbrug af medlemskabet eller uacceptabel opførsel medfører bortvisning uden refundering af medlemskabets pris.

 

Ansøgers fulde navn:_____________________________________________

Adresse: _______________________________________________________

Postnr: _______________ By: ___________________________________

Cpr nr.(første 6 cifre) _______________________________

Telefon nr: _______________________________